Copyright 2021 - งานวิจัย โรงพยาบาลลำพูน

โรงพยาบาลลำพูนร่วมทำบุญ เนื่องในวันครบรอบวันเกิด ครูบาอินทร วัดสันป่ายางหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560

                       

                       

                       

                       

                        

ระบบสืบค้นงานวิจัยทางการแพทย์

การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)

เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ