พิมพ์

นายแพทย์ปัจจุบัน เหมหงษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนและนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน จัดโครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) ในเขตสุขภาพที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ สวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่น ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน